KHÔNG GIAN MỞ

KHÔNG GIAN MỞ NHÀ HÀNG NAM CHÂU HỘI QUÁN

Phục vụ cho các loại hình dịch vụ ngoài trời

Địa chỉ: 04 Kim Long – 07 Vạn Xuân, Kim Long, Thành Phố Huế