MENU CƠM CUNG ĐÌNH

Nam Châu Hội Quán

MENU CƠM CUNG ĐÌNH

Menu 1

Phượng hoàng khai vị Phoenix  shaped starter
Súp cua nấm Crab and mushrooms soup
Cá cuốn cắm thơm Fish springrolls on lighted pineapple
Bánh khoái nước lèo “Khoai” pancake
Tôm bao cánh én Fried shrimp in swift-wing shape
Bò nướng lá lốt Grilled beef with “Lot” leave
Cơm chưng hạt sen Boiled down rice with lotus seeds
Tráng miệng : Ít đen,Phu thê Dessert: Ít đen,Phu thê

Menu 2

 Long vân khai vị Dragon shaped starter
Súp cua gạch hạt sen Crab and lotus seeds soup
 Hải sản cắm thơm Seafood springrolls on pineapple
 Bánh lá chả tôm Shrimp pie and rice shrimp cake
Gà nướng lá chanh Gilled chiken with lemon leave
 Nấm bọc chả sốt cà chua Stuffed mushroom and tomato
Cơm Chiên Nam Châu  Nam Châu fried rice
Tráng miệng:  Trái cây Dessert: Fruits

 

Tất cả bình luận