NHÀ HÀNG TIỆC CƯỚI

KHÔNG GIAN HỘI TRƯỜNG TIỆC CƯỚI NAM CHÂU HỘI QUÁN

Nam Châu tầng 1: 400 khách

Nam Châu tầng 2: 700 khách

Địa chỉ: 04 Kim Long – 07 Vạn Xuân, Kim Long, Thành Phố Huế

Nhà Rường Huế

Nhà hàng Sân Vườn

Dãy phòng ăn riêng

Tất cả bình luận