PHÒNG ĂN RIÊNG

Hệ thống các phòng ăn riêng có sức chứa từ 10 – 50 khách

Địa chỉ: 04 Kim Long – 07 Vạn Xuân, Kim Long, Thành Phố Huế